Zapraszamy do wzięcia udziału w projektach „Horyzont Praca” oraz „Dobra zmiana – program aktywizacji zawodowej osób 30+”,

które są skierowane do osób pozostających bez pracy oraz rolników i członków ich rodzin, zarejestrowanych w PUP/MUP jako osoby bezrobotne,  w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, należących do przynajmniej jednej z poniższych grup:

– osób długotrwale bezrobotnych,

– osób o niskich kwalifikacjach,

– kobiet,

– osób w wieku 50 lat i więcej,

– osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektów oferujemy:

–  Indywidualne Poradnictwo Zawodowe,

–  Pośrednictwo Pracy

–  szkolenia wysokiej jakości

Technologie ICT w pracy rejestratorki/sekretarki medycznej,

Prawo jazdy kat. D oraz kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie przewozu osób z egzaminem państwowym,

Grafika komputerowa i tworzenie aplikacji internetowych,

Technologie ICT w branży turystycznej i ekologiczne funkcjonowanie przedsiębiorstw,

Obsługa koparko-ładowarki (klasa III, wszystkie typy),

Kurs operatora wózka widłowego z bezpieczną wymianą butli gazowych.

–  4-miesięczne staże z wynagrodzeniem.

Ponadto zapewniamy:

– stypendium stażowe  1281,16 zł brutto/miesiąc

– stypendium szkoleniowe  8,54 zł brutto/godz.

– zwrot kosztów dojazdu

– catering podczas szkoleń

– materiały szkoleniowe

– ubezpieczenie NNW

Rekrutacja trwa od 01.09.2017 r.

Ilość miejsc ograniczona!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu na stronie internetowej http://gieldapracy24.pl/

Tu do pobrania: Horyzont Praca i Dobra zmiana_plakat

Renata Garbacik

Specjalista ds. funduszy unijnych

Polska Giełda Pracy Sp. z o.o.

ul. Poznańska 29

20-731 Lublin

tel. 509 435 402

http://gieldapracy24.pl/

Wysokość kapitału zakładowego: 150.000 PLN, NIP: 7122603387
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:0000200295,
Agencja zatrudnienia nr 952