1. ” Magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz wózków jezdniowych z napędem silnikowym z egzaminem zewnętrznym UDT” -220h
  2. „Operator koparko-ładowarki z egzaminem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie”-202 h

Zapewniamy stypendium szkoleniowe 8,54 zł brutto za godzinę szkolenia, 4 miesięczne staże zawodowe 1280,66 zł brutto, zwrot kosztów dojazdów i catering w trakcie szkolenia, ubezpieczenie NNW.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Filia w Zamościu
ul. Pereca 2, pok. 7,8,9
22-400 Zamość
tel. 84 627 11 91
fax. 84 627 01 17

www.eslubelskie.pl
www.fundacja.lublin.pl